Het paradijs #3

Mooi interview met Job Cohen in NRC Weekend (Zaterdag 14 & Zondag 15 juli 2012), waarin hij een uiterst korte samenvatting geeft van de PvdA-beginselen. Gevraagd naar argumenten waarom zijn partij geen SP Light is, zegt hij daar dat ‘de Partij van de Arbeid altijd […] geprobeerd [heeft] een brug te slaan tussen wat traditioneel de arbeidersklasse heette en degenen die daar niet toe behoren, maar die wel het gevoel hebben: we moeten samen optrekken; het sociaal voelend intellectuele deel van de samenleving.’

Als je voorbijziet aan het snufje snobisme dat hierin doorklinkt, zegt Cohen het hier toch mooi. En haakt hij aan bij een traditie van sociaal denken die me aanspreekt en dat draait om het woordje solidariteit dat tegenwoordig vaak wel erg ver te zoeken is. Het doet me denken een graffititekst op een muur in voormalig Oost-Berlijn: ‘Solidarität ist die Zärtlichtkeit der Menschheit,’ ‘Solidariteit is de tederheid van de mensheid.’ Waarmee je volgens mij de kern van ‘solidariteit te pakken hebt, zónder de associatie van activisme dat het woord nogal eens aankleeft.

Zo herinner ik me de tekst, maar gegoogled blijkt het ‘Solidarität ist die Zärtlichtkeit der Völker’ te moeten zijn, notabene een citaat van Che Guevara. Maar ja, dan zit je toch weer in de revolutionaire hoek, dus ik geef de voorkeur aan mijn eigen ‘misreading’.

In het interview pleit de ‘beschaafde’ politicus Cohen ook nog voor een fusie op links, maar niet zonder de andere partijen op de linkerflank nogal vilein te typeren: ‘De SP is natuurlijk een heel hiërarchisch geleide partij en daar is de Partij van de Arbeid zo ongeveer het tegenovergestelde van. D66 is ook weer een totaal andere partij, dat zijn hartelijke mensen uit de gegoede burgerij. En bij GroenLinks zit zowel de oude groep, sterk gericht op het milieu, niet altijd even stevig met beide voeten op de grond, als de libertairen die er op een gegeven moment ook in terecht zijn gekomen.’ Dat het maar duidelijk is waar je 12 september je stem op moet uitbrengen, mocht die fusie uitblijven.

© Liesbeth Eugelink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *